Pożyczki pozabankowe dla seniora

Osoby w zaawansowanym wieku mają nikłe szanse na otrzymanie kredytu w instytucjach bankowych. Zdaniem społeczeństwa wiek powyżej 65 roku życia nie powinien być przeciwwskazaniem do otrzymania pożyczki. Niestety instytucje finansowe w tym aspekcie mają często odmienne zdanie i dyskwalifikują osoby starsze już we wstępnym procesie weryfikacyjnym. Trzeba jednak zauważyć, że dziś wielu seniorów prowadzi aktywny tryb życia. Nowe pasje i zainteresowania wymagają często dodatkowych nakładów pieniężnych. Na to zapotrzebowanie wychodzą naprzeciw instytucje pozabankowe, które również określają górną granicę wiekową potencjalnych pożyczkobiorców.  Wśród licznych instytucji pozabankowych istnieją także takie, które dają szansę na pożyczkę osobom powyżej 60 i 65 roku życia. Instytucje te są zazwyczaj jedynym rozwiązaniem na uzyskanie dodatkowych pieniędzy.  

Pożyczka dla emeryta

Obecna oferta firm pożyczkowych kierowana jest nie tylko do osób młodych, ale również do emerytów, którzy w naszym kraju stanowią znaczną część społeczeństwa. Są to klienci, którzy w oczach instytucji pozabankowych są bardzo wiarygodni i skrupulatni. To oni prowadzą stabilny tryb życia, posiadają stały dochód w formie emerytur oraz są rzetelni w terminowej spłacie rat. W związku z powyższym w sytuacji złożenia przez emeryta wniosku o pożyczkę ratalną, instytucje pozabankowe nie określają maksymalnego wieku klienta, zazwyczaj przyznając im kredyt. 

Na jaką pożyczkę może liczyć emeryt?

Emeryci uzyskają pożyczkę ratalną online na takich samych warunkach jak inni klienci firmy pożyczkowej. Wysokość wnioskowanej sumy zależeć będzie głównie od potrzeb osoby w podeszłym wieku. Emeryci mają szansę uzyskać pożyczkę w maksymalnej kwocie oferowanej przez daną instytucję. Należy jednak pamiętać o własnej analizie finansowej i oszacowaniu czy na daną pożyczkę nas stać i czy w przyszłości nie będziemy mieli problemu z jej terminową spłatą.

W jakim wieku można liczyć na szybką pożyczkę?

W niektórych instytucjach pozabankowych szybkie pożyczki ratalne online są udzielane osobom do 65 lub 70 roku życia. Istnieją także firmy, w których bez najmniejszego problemu można uzyskać kredyt w wieku nawet 80 lat. Coraz powszechniej praktykowane są pożyczki w instytucjach pozabankowych bez ograniczeń wiekowych. W związku z tym można uznać, że emeryci bez względu na swój wiek mogą zaciągać zobowiązania w firmach pożyczkowych.

Pożyczka dla seniora – podsumowanie

Jako niezwykle liczna grupa społeczna emeryci mają szansę uzyskać chwilówkę w firmach pozabankowych.  Jest to grupa rzetelnych i lojalnych klientów, którzy regulują należności o czasie, a nierzadko przed terminem spłaty. Zmiany zachodzące w ofertach instytucji pozabankowych wychodzą naprzeciw potrzebom klienta. Osoby, które jeszcze nie tak dawno nie miały szans na pożyczkę ratalną przez internet, dziś mogą zaciągać kredyty bez większego problemu. Dzięki współczesnemu rozwojowi technologii strony internetowe firm pożyczkowych coraz częściej oferują korzystanie z tzw. kalkulatorów pożyczkowych, gdzie w dokładny i profesjonalny sposób obliczymy koszty pożyczki wraz ze wszystkimi prowizjami. Chwilówki są coraz tańsze i coraz powszechniejsze bez względu na wiek klientów. Przyczynia się to do poprawy reputacji tego typu wsparcia finansowych.

 

Back to Top