Historia kredytowa

Pozytywna lub negatywna historia kredytowa

Każdy bank w którym chcemy wziąć pożyczkę, sprawdza naszą historię. Taką informację mogą uzyskać z biura informacji kredytowej (BIK). Znajdują się tam zarówno klienci z idealną przeszłością kredytową jak i taką, której nie jeden dorosły by się powstydził. Co więc takie banki sprawdzają oceniając naszą zdolność do wzięcia kredytu? Jak oceniana jest historia kredytowa?

Bank musi sprawdzić czy nie ma nas na liście zadłużonych. Czy mamy obecnie do spłacenia jakiś kredyt i czy nie zalegamy ze spłatą rat. Czy mieliśmy w przeszłości zawarte jakieś umowy na pożyczki i jak były one spłacane. Czy zalegaliśmy z opłatami lub czy spłacaliśmy je regularnie. Czy uregulowaliśmy wszystkie kredyty czy nie spłaciliśmy żadnego. Dla banku jest to bardzo cenna informacja na podstawie której może on podjąć decyzje czy udzielić nam kredytu czy odesłać nas z kwitkiem do domu.  Zdolność kredytowa jest szczególnie ważna gdy celem naszego kredytu jest zakup nowego mieszkania. W przypadku kiedy na naszym koncie będą widniały jakieś niespłacone kredyty czy raty dla banku jest to informacja, że nie jesteśmy solidnymi klientami i podpisanie z nami umowy grozi ryzykiem nie spłacenia kolejnej pożyczki. W naszym wypadku jest to także niepoważne traktowanie instytucji i nie wróży nam nic dobrego na przyszłość.

Back to Top